2012

Januar

Februar

Februar Marokkotur

Mars

April og påske

April Tur til Tallinn med jobben

Mai

Juni

Juli, Ilde de Re

Juli, Amerikabesøk

Juli

August, Steinhoggerhytta

August

Litt forskjellig

August Skiathos med Ida

September Espens bursdag

Oktober Guttetur til København med Pål, Svein og Thorgeier

Desember

Christoffer blir født

------------------------------------------------------------------
Tilbake